More Pick-up Lines

Para kang mighty bond! Bakit? Kasi nang madikit ako sayo, di na ako makaalis.

Para kang mighty bond! Bakit? Kasi nang madikit ako sayo, di na ako makaalis.

Pick up Lines Tagalog, Filipino and Pinoy