More Pick-up Lines

Lotto ka ba? Bakit? Panaya ka kase palusot at bolamo eh!

Pick up Lines Tagalog, Filipino and Pinoy