More Pick-up Lines

Kund talagang MAHAL mo AKO ititigil mo na mga bisyo mo?

Kund talagang MAHAL mo AKO ititigil mo na mga bisyo mo?

Pick up Lines Tagalog, Filipino and Pinoy