More Pick-up Lines

Alam mo kung gaano kita kamahal…Konti lang.. Bakit?? Konti na lang… Lalagpas na sa LANGIT!!

Pick up Lines Tagalog, Filipino and Pinoy